lördag 22 augusti 2009

Man roar sig så gott det går

Man skulle inte tro det, med tanke på vad jag just tänker skriva om, men jag har ett liv. Också. Detta liv har varit på "back to school bonfire potluck" tidigare ikväll, dvs ett slags kvartersfest (som vanligt med en MASSA mat. Men ärligt, vilken idiot tog med sig räkor och ställde ut på den gemensamma "buffén", när det är närmare 30 grader ute? Hur tänker man då?) i grannskapet som avslutades med en liten brasa (fast det här är ju då amerikat, så här eldas då inga brasor på marken, utan det här var en sk fire-pit, en sorts stor gryta eller vad man ska säga, som man eldar i.), med en massa S'mores till barnen. Väldigt mysigt, och väldigt trevligt sätt att träffa lite grannar på.

Nåväl. Små barn blir trötta rätt tidigt, så nu ligger jag i sängen med datorn på magen och försöker ignorera det faktum att herr Dahlstrand blivit smått galen och tittar på någon sorts ultimate fighting på nån obskyr "killkanal", där två män slår och sparkar på varandra. Jag tycker inte ens om att titta på boxning, och i det här "slagsmålet" har de inte ens boxningshandskar på sig! Huga.

Så för att försöka låta bli att se på när två män slår varandra halvt fördärvade, så roade jag mig med Google translation istället. Ok, jag har erkänt tråkig humor så jag fann det hela smått roande. Allra roligast blev det när jag tog nåt på svenska, översatte det till engelska och sedan engelskan till svenska igen. Hm, som sagt, jag har tråkig humor. Och så är jag lite trött. Jag skyller på det.

Det är förvisso inte bara skojigt, det är faktiskt riktigt bra så tillvida att det faktiskt översätter så att man får nån sorts övergripande förståelse av det som står skrivet, men grammatiken min käre Watson, grammatiken, den är inte direkt felfri. Skulle jag mot förmodan ha någon engelsktalande läsare här, kommer därför dagens text därför nu i översättning. Ha ha. Om du redan känner att du fått nog av svammel för idag, kan du sluta läsa precis här.

You would not believe it, given what I just wanted to write about, but I have a life. Also. This life has been on "back to school bonfire Potluck" earlier tonight, that is a kind of block party (as usual with a lot of food. But honestly, what idiot took away shrimp and exhibited at the common "buffet", when it is closer 30 degrees outside? How is it then?) in the neighborhood that ended with a small fire (though this is of course when America, so this is fired when no fires on the ground, but this was a "fire-pit", a kind of big pot or what to say, as it fires i.), with a lot of S'mores for the kids. Very cozy, and very nice way to meet some neighbors.

Well. Young children get tired right early, so now I lie in bed with the computer on my stomach and trying to ignore the fact that Mr. Dahlstrand become somewhat crazy and look at some sort
ultimate fighting in someone obscure "kill channel", where two men beat and kicked at each other. I do not even like to watch boxing, and in this "brawl" was not even on the boxing gloves! Huga.

So to try not to watch two men beat each other half ruined, so I amused myself with Google translation instead. Ok, I have recognized the dull sense of humor so I found it all somewhat amusing. It is certainly not only fun, it's actually really good in the sense that it actually translates to obtain some kind of overall understanding of what is written, but the grammar my dear Watson, the grammar, it is not exactly flawless. If I were the unlikely to have any English-speaking readers here, will be today's text, therefore, now in translation. Ha ha. If you already know that you had enough of rambling for today, you can stop reading right here.

Inga kommentarer: